Card Lores:Alligator's Sword

From Yugipedia
Jump to: navigation, search
The Greek lore given is not official.

Greek - Σπαθί του Αλλιγάτορα
Ε, 'υτ'η δυνατή σαύρα μπορει να κουνήσει το σπαθί της πιο γρήγορα κ'απ'τον ήχο!

Greek - Σπαθί του Αλλιγάτορα (Yu-Gi-Oh! The Sacred Cards lore)
Ένας άνθρωπος σαύρα που είναι εξαιρετικά ικανός στο χειρισμό σπαθιών. Κουνά το σπαθί του με την ταχύτητα του ήχου.

Bulgarian - Мечът на Алигатора
Този гущер може да замахне с меча си със скорост по-бърза от тази на светлината.