Card Lores:The White Stone of Legend

From Yugipedia
Jump to: navigation, search

Croatian - Bijeli kamen legende
Kad je ova karta poslana na Groblje možeš dodati jednog "Plavookog Modrog Zmaja" u svoju ruku.