Portal:Yu-Gi-Oh! 5D's Tag Force 5 characters

From Yugipedia
Jump to: navigation, search

This is a collection of characters appearing in Yu-Gi-Oh! 5D's Tag Force 5. Characters' official English names are listed above their Japanese names, where different.

The Japanese version of this game featured ? new characters. However, when the game was translated to English, 18 of these characters had their names changed to that of characters from previous Tag Force games, who were excluded from this game. These 18 characters are listed below in purple and have their Japanese version names in parentheses.

Player

Canon

Aki Izayoi

Lua / Rua

Luca / Ruka

Carly Nagisa

Mikage Sagiri

Tetsu Ushio

Yeager

Mysterious D-Wheeler

Kyosuke Kiryu

Placido

Lucciano

Jose

Video game only

Neo Monoma

(Takuya Ito)

(Yasuto Suzuki)

(Sergeant Aikawa)

Kunimasa Sawanaka

Toshiyuki Yagashiro

(Shuji Maruyama)

Slider Kameta

Tsuyoshi Shimizu

Takuya Mitagawa

(Shuji Kubota)

Yasuhiko Tanaka

Hideyuki Takahashi

Seiichiro Yoshimitsu

Noriko Ishihara

Chikako Ishihara

(Peta Kelvin)

Natsuyo Tanaka

Shoko Usami

Yuri Yamamoto

(Seaside Muramoto)

Yuki Kato

Yumi Yoshizawa

Fukiko Kazami

(No Money Yayoi)

Kate Mohair

Mary Ann

Ma Mu

Nobuko Narita

Yukiko Umino

Yukino Fujiwara

Sakura Higuchi

Yuma Miyata

Ageha Aoba

Tsan Dire

Kaiho Rin

Reika Hara

Jackal Misaki

Hinata Natsuno

Rain Megumi

May Kitaki

Haruka Hasebe

Yukari Tsumugi

Naomi Oba

(Akihiro Yamane)

(Mark Freedom)

(Tsukasa Naritasan)

(Kentaro Miyazaki)

(Yosuke Terashi)

(Koji Yamamoto)

(Senshi Teshima)

(Toshiyuki Kadoi)

(Yasuhisa Ito)

(Takashi Nakamoto)

Jo Ryugoin

Miyako Kawai

Mint Rocket

Ayumi Sera

Halle Springs

Kokage Natsuno

M.A. Ingrid

Kasumi Okubo

Shiromi Kimi

Uria Yasuda

Yu-Gi-Oh! 5C's

Jumbo Ushio

Carly Nanosa

Non-duelist

Saiga

Tenpei Hayano

Kurumizawa

Mizoguchi

Race Queen