Portal:Yu-Gi-Oh! 5D's Tag Force 6 characters

From Yugipedia
Jump to: navigation, search

This is a collection of characters appearing in Yu-Gi-Oh! 5D's Tag Force 6. Characters' official English names are listed above their Japanese names where different.

Player

Canon

Aki Izayoi

Lua / Rua

Luca / Ruka

Tetsu Ushio

Brave

Harald

Placido

Lucciano

Jose

Mikage Sagari

Yeager

Carly Nagisa

Misty Lola

Kyosuke Kiryu

Bommer

Demak

Rudger Goodwin

Video game only

Neo Monoma

Takuya Ito

Yasuto Suzuki

Sergeant Aikawa

Kunimasa Sawanaka

Toshiyuki Yagashiro

Shuji Maruyama

Slider Kameta

Kozo Nishino

Tsuyoshi Shimizu

Takuya Mitagawa

Shuji Kubota

Yasuhiko Tanaka

Hideyuki Takahashi

Seiichiro Yoshimitsu

Noriko Ishihara

Chikako Ishihara

Peta Kelvin

Natsuyo Tanaka

Shoko Usami

Yuri Yamamoto

Seaside Muramoto

Yuki Kato

Yumi Yoshizawa

Fukiko Kazami

No Money Yayoi

Kate Mohair

Mary Ann

Ma Mu

Nobuko Narita

Yukiko Umino

Yukino Fujiwara

Sakura Higuchi

Yuma Miyata

Ageha Aoba

Tsan Dire

Kaiho Rin

Reika Hara

Jackal Misaki

Hinata Natsuno

Rain Megumi

May Kitaki

Haruka Hasebe

Yukari Tsumugi

Naomi Oba

Akihiro Yamane

Mark Freedom

Tsukasa Naritasan

Kentaro Miyazaki

Yosuke Terashi

Koji Yamamoto

Senshi Teshima

Toshiyuki Kadoi

Yasuhisa Ito

Takashi Nakamoto

Jo Ryugoin

Miyako Kawai

Mint Rocket

Ayumi Sera

Halle Springs

Kokage Natsuno

M.A. Ingrid

Kasumi Okubo

Shiromi Kimi

Uria Ono

Yu-Gi-Oh! 5C's

Jumbo Ushio

Carly Nanosa

Story only

Non-duelist

Saiga

Tenpei Hayano

Mizoguchi

Kurumizawa

Race Queen