Portal:Yu-Gi-Oh! ARC-V anime characters

From Yugipedia
Jump to: navigation, search

Main

Yuzu Hiiragi

Dimensional Counterparts

Ute

Hugo

Joeri

Serena

Ruri Kurosaki

Lancers

Reiji Akaba

Noboru Gongenzaka

Shingo Sawatari

Syun Kurosaki

Layra Akaba

Sora Shiunin

Standard Dimension

Yusyo Sakaki

Syuzo Hiiragi

Tatsuya Yamashiro

Ayu Ayukawa

Futoshi Harada

Nakajima

Himika Akaba

Hokuto Shijima

Masumi Kotsu

Yaiba Todo

Michio Mokota

Mieru Houchun

Isao Kachidoki

Yuu Sakuragi

Makoto Takeda

Ken Umesugi

Teppei Tairyobata

Fusion Dimension

Dennis Mackfield

Edo Phoenix

Asuka Tenjoin

Captain Solo

Synchro Dimension

Duel Chaser 227

Melissa Claire

Tanner

Gallagher

Tony Simmons

Yeager

Xyz Dimension

Kaito Tenjo

Sayaka Sasayama

Original Dimension

Minor

Strong Ishijima

Mr. Sawatari

Tio

Maiko Mokota

Aiichiro Mokota

Kirigakure

Eita Kyuando

Naruko Unno

Mr. Gongenzaka

?

Gen Ankokuji

Mikiyo Naname

Yuzo Tanegashima

Takeshi Shimizu

Charles

Mukuro Enjo

Daisuke Katagiri

Taichi