Card Lores:Dark Paladin

From Yugipedia
Jump to: navigation, search
The Croatian lore given is not official.

Croatian - Mračni Paladin
"Mračni Čarobnjak" + "Sabljasti Gonič". Ovo čudovište ne može biti Posebno prizvano, osim Fuzijskim prizivom. Možeš odbaciti jednu kartu kako bi negirao aktivaciju karte Čini i uništiti ju. Ova karta dobiva 500 ATK za svako Zmaj-tip Čudovište na terenu i na bilo kojem od Groblja.