Tenyi Spirit Token

From Yugipedia
Jump to: navigation, search
Tenyi Spirit Token
Japanese
てんりゅうトークン
Base
天威龍トークン
Kana
てんいりゅうトークン
Rōmaji
Ten'iryū Tōkun
Translated
Tenyi Dragon Token

Search categories

Other languages

Language NameLore
French Jeton Esprit Tenyi

German Tenyi-Geist-Spielmarke

Italian Segna-Spirito Tenyi

Portuguese Ficha de Espírito Tenyi

Spanish Ficha Espíritu Tenyi

Japanese てんりゅうトークン

Ten'iryū Tōkun
Tenyi Dragon Token
Korean 천위룡 토큰